ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Όλα τα παιδιά χάρη στη μουσική αποκτούν εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον και αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα και ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ένταξης. Αποδεδειγμένα, η μουσική εκπαίδευση είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη μακροπρόθεσμης κοινωνικής αλλαγής τόσο για τα παιδιά, όσο και για τις οικογένειές τους, σε όλο τον κόσμο. Εγγραφή σπουδαστή: 15€.

Όργανο Επιλογής:

Τρόπος πληρωμής:


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
Υπεύθυνη Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Χίου & Πάρου, 84100, Σύρος

22810 76516, 6932 327772

info@enhordais.gr