ΠΙΑΝΟ

ΠΙΑΝΟ

Τα μαθήματα πιάνου πραγματοποιούνται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα πιάνου της σχολής και είναι ομαδικά (τμήματα τριών ατόμων). Τα πρώτα δύο έτη η διάρκεια του μαθήματος είναι 2 ώρες. Μετά το πέρας των πρώτων δύο ετών, οι μαθητές εντάσσονται στους κύκλους θεωρητικών μαθημάτων, οπότε το πρόγραμμά τους διαμορφώνεται σε μια ώρα πιάνο και μια ώρα θεωρία σε εβδομαδιαία βάση. Την πρώτη χρονιά οι σπουδαστές μαθαίνουν απλές λαϊκές μελωδίες εξ ακοής, προκειμένου να καλλιεργήσουν την μουσικότητά τους και το αυτί τους. Αργότερα μαθαίνουν βασικές ασκήσεις, κλίμακες, κλπ. και εμβαθύνουν περισσότερο σε κομμάτια του λαϊκού μας ρεπερτορίου.

Η ύπαρξη ομαδικών μαθημάτων (εκμεταλλευόμενοι τα τρία πιάνα που διαθέτει η αίθουσά μας) αποσκοπεί στο να συνηθίσουν οι μαθητές να παίζουν, από την αρχή, μαζί με άλλους, καλλιεργώντας με αυτό τον τρόπο την αρχή της συλλογικότητας, αλλά και ένα πιο οξυμένο μουσικό κριτήριο, από τη στιγμή που οι ασκήσεις και τα κομμάτια του ρεπερτορίου είναι ειδικά διασκευασμένα – ενορχηστρωμένα για δύο ή τρία πιάνα. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας μαθαίνει να αποτελεί μέρος ενός ιδιαίτερου μουσικού συνόλου με καθορισμένο ρόλο. Οι σπουδαστές εναλλάσσουν συνεχώς ρόλους και μέρη στα παιξίματά τους και το αποτέλεσμα είναι να συνηθίζουν από την αρχή να παράγουν ένα πιο πλούσιο μουσικό αποτέλεσμα από ότι θα έκαναν σε ένα “παραδοσιακό” μάθημα ενός ωδείου.

Ο κύκλος σπουδών πιάνου προσδιορίζεται στα 6 έτη. Με το πέρας αυτού, ο μαθητής αναμένεται να γνωρίζει όλες τις βασικές πιανιστικές τεχνικές και να έχει αποκτήσει ένα τεχνικό επίπεδο που θα αντιστοιχεί στο επίπεδο της Πρώτης Ανωτέρας τάξης ενός κλασικού ωδείου. Θα γνωρίζει σε βάθος τη λαϊκή μας μουσική και θα έχει μεγάλη εμπειρία συνύπαρξης σε μουσικά σύνολα, έτσι ώστε να μπορεί να χαίρεται τη μουσική μαζί και με άλλους. Για όσους το επιθυμούν υπάρχει και ένα επιπλέον έβδομο έτος σπουδών για περαιτέρω και εις βάθος γνώση και έρευνα της λαϊκής μουσικής.

Ο στόχος των μαθημάτων είναι οι σπουδαστές:
  • να αποκτήσουν μια βασική κατανόηση του οργάνου,
  • να αποκτήσουν τις βασικές τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για έναν νέο μαθητή,
  • να κατανοήσουν βασικές αρχές μουσικής θεωρίας (μουσική σημειογραφία, χρωματισμοί, βασικές ενδείξεις παρτιτούρας κλπ.), και
  • να μάθουν να παίζουν βασικά (και αργότερα πιο προχωρημένα) τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου.