ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

Τα μαθήματα της κιθάρας και του κοντραμπάσο πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα και διαρκούν μία διδακτική ώρα. Από το τρίτο έτος η μία ώρα γίνεται θεωρητική διδασκαλία. Τα μαθήματα γίνονται ομαδικά σε τμήματα έως και πέντε ατόμων, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν ένα συλλογικό πνεύμα και να μην λειτουργούν ως μονάδες. Αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν την έννοια του μουσικού συνόλου από την αρχή. Μέσα από τα ομαδικά μαθήματα, μεταξύ σπουδαστών του ίδιου αλλά και διαφορετικών οργάνων δημιουργούνται μουσικά σύνολα που προετοιμάζονται για την διεξαγωγή συναυλιών.

Ερχόμενοι σε μία βιωματική επαφή με τη λαϊκή μουσική και εξασκώντας την ακουστική τους αντίληψη, οι μαθητές θα αναπτύξουν προοδευτικά την τεχνική του οργάνου, θα μάθουν τις μουσικές κλίμακες και τους ρυθμούς της λαϊκής μας μουσικής, μέσα από ένα ευρύ ρεπερτόριο, και θα μάθουν να αυτοσχεδιάζουν.

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών έχει εξαετή διάρκεια, χωρίζεται σε τρείς διετείς κύκλους και απευθύνεται τόσο σε παιδιά από 7 ετών και άνω, όσο και σε ενήλικες. Για όσους το επιθυμούν υπάρχει και ένα επιπλέον έβδομο έτος σπουδών για περαιτέρω και εις βάθος γνώση και έρευνα της λαϊκής μουσικής.

Στόχος είναι οι μαθητές:
  • να κατανοήσουν το όργανο και τον ρόλο του στην ορχήστρα,
  • να αναπτύξουν σταδιακά την δεξιοτεχνία του οργάνου,
  • να μάθουν ένα ευρύ ρεπερτόριο λαϊκής μουσικής,
  • να ενταχθούν σε μουσικά σύνολά και λαϊκές ορχήστρες, για διεξαγωγή συναυλιών και
  • να αναπτύξουν την δική τους μουσική ταυτότητα.