ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ / ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ / ΤΖΟΥΡΑΣ

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ / ΜΠΑΓΛΑΜΑΣ / ΤΖΟΥΡΑΣ

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών είναι εξαετούς διάρκειας, χωρισμένο σε τρείς διετείς κύκλους και απευθύνεται τόσο σε παιδιά από 7 ετών και άνω, όσο και σε ενήλικες. Για όσους το επιθυμούν υπάρχει και ένα επιπλέον έβδομο έτος σπουδών για περαιτέρω και εις βάθος γνώση και έρευνα της λαϊκής μουσικής. Για έναν νέο μαθητή, η διδασκαλία στην αρχή είναι ατομική, και στη συνέχεια εντάσσεται σε κάποιο ομαδικό τμήμα (έως 5 άτομα). Τα μαθήματα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα και διαρκούν μία διδακτική ώρα. Από το τρίτο έτος σπουδών η μία ώρα γίνεται θεωρητική διδασκαλία και αυτό διότι η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται πρώτα στην βιωματική και στη συνέχεια στην θεωρητική παιδεία.

Μέσα από τα μαθήματα μελετάται η ελληνική λαϊκή μουσική, το ρεμπέτικο και το αστικό λαϊκό τραγούδι, από τον Βαμβακάρη μέχρι τους σύγχρονους μεγάλους συνθέτες μας Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Ξαρχάκο κ.α. Παράλληλα γίνεται εμπλουτισμός των μαθημάτων με ιστορικά στοιχεία και χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την ενίσχυση της διδασκαλίας. Τέλος μέσα από τα ομαδικά μαθήματα, μεταξύ σπουδαστών του ίδιου αλλά και διαφορετικών οργάνων δημιουργούνται μουσικά σύνολα που προετοιμάζονται για την διεξαγωγή συναυλιών.

Στόχος των μαθημάτων είναι:
  • Η εξάσκηση της ακουστικής αντίληψης.
  • Η παραγωγή ήχου, η ανάπτυξη της τεχνικής και η δεξιοτεχνία του οργάνου, προοδευτικά.
  • Η βιωματική επαφή με τη λαϊκή μουσική.
  • Η αισθητική αγωγή.
  • Η εκμάθηση ευρέος ρεπερτορίου.
  • Η εκμάθηση των μουσικών κλιμάκων και των ρυθμών της λαϊκής μουσικής.
  • Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός.
  • Η δημιουργία μουσικών συνόλων και λαϊκών ορχηστρών.
  • Η προετοιμασία και διεξαγωγή συναυλιών.
  • Η ανάπτυξη μουσικής ταυτότητας.