ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Χάρη στην αρωγή και την υποστήριξη όσων πίστεψαν στο πολιτιστικό αυτό «όραμα», το ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ {Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή} συνεχίζει και επαυξάνει τις δράσεις του. Κάθε συνεισφορά είναι πολύτιμη και αναγκαία. Ενισχύστε το έργο μας κάνοντας μία χρηματική δωρεά.

  Υποστηρίξτε την προσπάθεια:

  Τρόπος πληρωμής:


  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ:

  Απλή Υποτροφία:

  Καλύπτει αποκλειστικά και μόνο την φοίτηση ενός παιδιού για ένα σχολικό έτος ήτοι για περίοδο εννέα μηνών.

  Ενισχυμένη Υποτροφία:

  Καλύπτει την φοίτηση ενός παιδιού για ένα σχολικό έτος ήτοι για περίοδο εννέα μηνών, προπαρασκευαστικά ιδιαίτερα μαθήματα για ένταξη του μαθητή σε ανώτερο τμήμα, καθώς και αναλώσιμα μαθητή.

  Υποτροφία με δανεισμό μουσικού οργάνου:

  Καλύπτει την φοίτηση ενός παιδιού για ένα σχολικό έτος ήτοι για περίοδο εννέα μηνών, προπαραρασκευαστικά ιδιαίτερα μαθήματα για ένταξη του μαθητή σε ανώτερο τμήμα, αναλώσιμα μαθητή αλλά και αγορά μουσικού οργάνου (εκτός πιάνου) το οποίο δανείζεται για πρακτική εξάσκηση στον μαθητή καθ’ όλη την χρονιά φοίτησης και στο τέλος της χρονιάς επιστρέφεται στην Σχολή για δανεισμό σε άλλο μαθητή.

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΠΑΝΙΤΣΑΝΟΥ
  Υπεύθυνη Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

  Χίου & Πάρου, 84100, Σύρος

  22810 76516, 6932 327772

  info@enhordais.gr