ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

Η μουσική προπαιδεία απευθύνεται σε παιδία ηλικίας από 5-7 ετών και η φοίτηση είναι μονοετής. Τα μαθήματα είναι ομαδικά (έως 6 άτομα) και πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα. Οι μικροί σπουδαστές, με πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη λαϊκή μουσική και τα όργανά της, καθώς επίσης και με τη βυζαντινή μουσική. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εκμάθηση, με βιωματικό τρόπο (παιχνίδι, ζωγραφική κ.ά.), βασικών μουσικών εννοιών, όπως ο ρυθμός, η τονικότητα κ.ά., την απομνημόνευση παραδοσιακών και λαϊκών τραγουδιών και σύντομων ύμνων, καθώς και τη γνωριμία και επαφή με τα λαϊκά μουσικά όργανα.

Η μουσική προπαιδεία έχεις ως στόχους οι μικροί σπουδαστές:
  • να αναπτύξουν την ακουστική τους μνήμη εκτελώντας σύντομα ρυθμικά και μελωδικά σχήματα με το σώμα, ηχογόνα αντικείμενα και μουσικά όργανα,
  • να αναγνωρίζουν τους φυσικούς και ηλεκτρονικούς ήχους και να τους κατηγοριοποιούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους (χροιά, ένταση, διάρκεια),
  • να αναγνωρίζουν τη χροιά των λαϊκών μουσικών οργάνων,
  • να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων και εμπειριών,
  • να εξασκήσουν και να οξύνουν τη μουσική τους αντίληψη,
  • να γνωρίσουν τη μουσική με ένα διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό τρόπο.