ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η βυζαντινή μουσική απευθύνεται σε παιδιά (από 7 ετών και άνω) και σε ενηλίκους. Η φοίτηση στη Σχολή είναι 5ετής ή 7ετής, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σπουδαστή. Παιδιά ηλικίας 7-9 ετών φοιτούν υποχρεωτικά στο πρώτο έτος σε προπαρασκευαστικό τμήμα. Τα μαθήματα είναι ομαδικά (έως και 5 άτομα), διαρκούν δύο διδακτικές ώρες και πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: τη διδασκαλία ύμνων εξ ακοής, την ανάγνωση μουσικής σημειογραφίας, θεωρία της Βυζαντινής μουσικής, στοιχεία Λειτουργικής, Τυπικό, Θεωρία και πράξη του Ισοκρατήματος, Ιστορία της Εκκλησιαστικής Μουσικής- Στοιχεία Υμνολογίας.

Στόχοι του μαθήματος της βυζαντινής μουσικής είναι οι σπουδαστές:
  • Να εντρυφήσουν στην ερμηνεία του Βυζαντινού Εκκλησιαστικού Μέλους.
  • Να αναπτύξουν τις φωνητικές τους δεξιότητες ως μονωδοί.
  • Να αποκτήσουν δεξιότητες χορωδού και να συμμετέχουν σε φωνητικά σύνολα ή χορωδίες και να εμφανίζονται σε λατρευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
  • Να αναπτύξουν τη δική τους μουσική ταυτότητα αλλά και την ταυτότητά τους ως μέλη ενός φωνητικού συνόλου ή μιας χορωδίας.
  • Να είναι σε θέση με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να στελεχώσουν ιερά αναλόγια.
  • Να επικοινωνήσουν μέσω της μουσικής και να δημιουργήσουν μία δια βίου σχέση με αυτή.