ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ & ΟΡΓΑΝΟΙΣ {Η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή} στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις, που θέλουν να συμβάλλουν ενεργά στην διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στρατηγικά σχεδιασμένα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανταποκρίνονται στο πεδίο δραστηριότητας της εκάστοτε εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@enhordais.gr, τηλεφωνικά στο 22810 76516 ή συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα.


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΣΙΛΙΑ ΚΡΙΝΟΥ
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εξεύρεσης Πόρων

Χίου & Πάρου, 84100, Σύρος

22810 76516, 694 5904916

info@enhordais.gr